Kartorna

Bädda in en Google Map-karta

Det är tämligen enkelt att bädda in en karta från google. Du kan välja mellan 3 fasta storlekar och en som du själv kan anpassa.
Kopiera länken och klistra in den i  redigeringsläget för html.

Ett annat exempel